Chris Van Niekerk is ‘n welbekende naam in die wêreld van skuts. Sy loopbaan het op ‘n vroeë ouderdom begin met sy standerd 5 rekord, vir 25m met ‘n .22, wat tot op hede onoorwonne is. In sy leeftyd het hy vele toekennings ontvang in die mededingende skiet-bedryf, en skiet F-Klas vanaf 2000. Op die internasionale front het hy al meegeding in vele lande o.a. Swede, VSA, Kanada, Nieu-Zeeland asook Brittanje. Sy uitsonderlike kennis in langafstand skiet – en gewere (o.a) kan duidelik waargeneem word in sy ontwerp van die 7mm Tombi, wat gesorg het vir positiewe oproering in die industrie. Vandag is hy afgetree, asook die trotse eienaar van C & C Shooting Supplies.

Hy het in op 3 Mei 2014 ‘n kursus aangebied in Langafstand – skiet, asook die herlaaikursus in Maart 2016.

Chris Van Niekerk is a well-known name in the world of shooters. His career, at an early age, began with his Standard 5 record for 25m with a .22 , which is still unbeaten to date . In his lifetime he received many awards in the competitive shooting industry and shoots F – Class from 2000. On the international front, he has competed in many countries including Sweden , USA , Canada, New Zealand and Britain . His exceptional knowledge in long-distance shooting – and firearms/ rifles (among other things) can clearly be seen in his design of the 7mm Tombi , which provided positive upheaval in the industry . Today he is retired , and the proud owner of C & C Shooting Supplies

He offered a course on 3 May 2014 in Long distance – shooting as well as the reloading – course in March 2016

 

 

Categories: Frontpage

%d bloggers like this: