Ons by Piketberg Info wil graag die gemeenskap nooi om deel te word van ons Rate [smarticon name=”fa fa-ambulance”] & Resepte [smarticon name=”fa fa-cutlery”]  blad. Enige boererate vir kwale  en so meer, asook maklike smul-lekker resepte is waarna ons opsoek is. Enige iemand kan ‘n raat of resep instuur & dit kan in Afrikaans of Engels wees.

Stuur asseblief jou raat of resep na info@piketberginfo.co.za , voltooi onderstaande vorm OF stuur na 076 978 1824, om geplaas te word. (Heg net jou naam, asook jou tuisdorp, by. Bv. ABC DEFGHI, Piketberg)

Deel jou geheime resep of boereraat met die res van ons, en saam kan ons lekkker eet sonder kwale. [smarticon name=”fa fa-gratipay”]

Ons sien uit na JOU raat of resep [smarticon name=”fa fa-smile-o”]

We, at Piketberg Info would like to invite the community to be part of our Remedies [smarticon name=”fa fa-ambulance”] & Recipes [smarticon name=”fa fa-cutlery”] page. Any remedy for ailments & easy – tasty recipes is what we are looking for. Anyone can send in a remedy or recipe & it can be in Afrikaans of English.

Please send your remedy or recipe to info@piketberginfo.co.zacomplete the form below OR send to 076 978 1824, for placement. (Please add your name and hometown e.g. ABC DEFGHI, Piketberg)

Share your secret recipe or remedy with the rest of us, and together we can enjoy tasty meals without ailments. [smarticon name=”fa fa-gratipay”]

We look forward to your recipe or remedy [smarticon name=”fa fa-smile-o”]

Gebeurtenisse/ Events
  1. PQ Agri Familie Uitdaag

    August 24 @ 08:00 - 17:00
Save the Date..
  1. PQ Agri Familie Uitdaag

    August 24 @ 08:00 - 17:00

%d bloggers like this: