Piketberg is verseker nie ‘n dorp wat kort-skiet op aktiwiteite & dinge om te doen nie! Verwys asseblief na die drop-down-menu vir ‘n voorsmakie… 🙂
Piketberg is surely a town in no short supply of activities, or things to do! Please refer to the drop-down-menu for a preview… 🙂 
%d bloggers like this: