Die doel van hierdie blad is om inligting te voorsien aan die publiek rakende Piketberg & omliggende dorpe. Die blad het ‘n almanak wat al die gebeurtenisse in die omgewing aandui, restourante, akkommodasie, aktiwiteite en vele meer. Krap gerus bietjie rond 🙂
The purpose of this page is to provide information regarding Piketberg and surrounding areas. This webpage include a calendar that indicates all the latest events, accommodation, restaurants, activities and many more. Feel free to have a look around  🙂

Piketberger Februarie/ February 2019


Ons Eie

Plaaslike Koerant

Kontak Ons/ Contact Us

info@piketberginfo.co.za
Piketberg, Western Cape, South Africa

Vir enige navrae, kontak ons gerus deur die vorm te voltooi.

For any enquiries, feel free to contact us by completing the form.

... ... ...