Die doel van hierdie blad is om inligting te voorsien aan die publiek rakende Piketberg & omliggende dorpe. Die blad het ‘n almanak wat al die gebeurtenisse in die omgewing aandui, restourante, akkommodasie, aktiwiteite en vele meer. Krap gerus bietjie rond 🙂
The purpose of this page is to provide information regarding Piketberg and surrounding areas. This webpage include a calendar that indicates all the latest events, accommodation, restaurants, activities and many more. Feel free to have a look around  🙂

Piketberger November  2019


Ons Eie

Plaaslike Koerant
%d bloggers like this: